How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn cài Google Site Verification

Để hiển thị các sản phẩm của bạn trên Google thông qua GMC, một điều cần thiết mà bạn phải làm đó là xác minh quyền sở hữu URL cho GMC của bạn. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết:

Xác minh URL trang web

Khi xác minh trang web, bạn xác nhận rằng bạn là chủ sở hữu của URL trang web và có thể chỉnh sửa nội dung của trang web.

Bước 1: Truy cập tài khoản Google Merchant Center (GMC).

Bước 2: Từ trình đơn điều hướng, hãy nhấp vào biểu tượng công cụ  ở góc trên bên phải -> Chọn Thông tin doanh nghiệp trong phần “Công cụ” (Business information) ->  Nhấp vào thẻ ‘Trang web’. (Website)  -> điền URL website của bạn -> Save.

Bước 3:  Chọn ‘I have access to my server’ -> ‘Add an HTML tag to my homepage’ -> copy đoạn code HTML tag:

Bước 4: Truy cập vào hệ thống của BurgerPrints tại đây. Truy cập vào store mà bạn muốn cài đặt Google Site Verification, sau đó chọn “Preferences”.

Bước 5: Tại mục Homepage meta description, paste đoạn mã code HTML tag đã lấy được trong tài khoản Google Merchant Center của bạn vào đó và nhấn vào nút “Save” màu cam ở góc trên bên phải màn hình. 

Bước 6: Quay lại trang GMC, sau đó chọn ‘Verify URL’.