Hướng dẫn cài Tiktok Pixel

Để cài đặt TikTok Pixel cho các store trên BurgerPrints platform, đầu tiên bạn cần phải lấy TikTok Pixel code. Cách lấy TikTok Pixel code Bước 1: Truy cập vào tài khoản TikTok Ads Manager của bạn. Giao diện sẽ hiện như sau Bước 2: Chọn tab Assets -> chọn Event Bước 3: Click Manage […]

Hướng dẫn cài Facebook Site Verification

Bước 1: Truy cập vào store mà bạn muốn cài đặt Facebook Site Verification, sau đó chọn “Preferences”. Bước 2: Tại mục Homepage meta description, paste đoạn mã xác minh trong tài khoản Facebook của bạn vào đó. Xem thêm cách lấy mã xác minh domain cho tài khoản Facebook tại đây. Bước 3: Nhấn […]

Hướng dẫn cài Google Site Verification

Để hiển thị các sản phẩm của bạn trên Google thông qua GMC, một điều cần thiết mà bạn phải làm đó là xác minh quyền sở hữu URL cho GMC của bạn. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết: Xác minh URL trang web Khi xác minh trang web, bạn xác nhận rằng bạn […]

Hướng dẫn cài Facebook Pixel ID

Bước 1: Truy cập vào store mà bạn muốn cài đặt Facebook Pixel ID, sau đó chọn “Preferences”. Bước 2: Kéo màn hình xuống phía dưới, điền mã ID tài khoản Facebook Pixel của bạn vào ô Facebook Pixel ID. Bước 3: Sau khi điền xong, trở lại đầu trang và nhấp chuột vào nút […]

Hướng dẫn cài Google Tag Manager

Bước 1: Truy cập vào store mà bạn muốn cài đặt Google Tag Manager, sau đó chọn “Preferences”. Bước 2: Kéo màn hình xuống phía dưới, điền mã ID tài khoản Google Tag Manager của bạn  (dạng GTZ-XXXX) vào ô Google Tag Manager. Bước 3: Sau khi điền xong, trở lại đầu trang và nhấp […]

Hướng dẫn cài Google Analytics

Bước 1: Truy cập vào store mà bạn muốn cài đặt tracking Google Analytics, sau đó chọn “Preferences”. Bước 2: Kéo màn hình xuống phía dưới, điền mã ID tài khoản Google Analytics của bạn (dạng GA-XXXX-Y) vào ô Google Analytics ID. Bước 3: Sau khi điền xong, trở lại đầu trang và nhấp chuột […]