Hướng dẫn cài Facebook Site Verification

Bước 1: Truy cập vào store mà bạn muốn cài đặt Facebook Site Verification, sau đó chọn “Preferences”. Bước 2: Tại mục Homepage meta description, paste đoạn mã xác minh trong tài khoản Facebook của bạn vào đó. Xem thêm cách lấy mã xác minh domain cho tài khoản Facebook tại đây. Bước 3: Nhấn […]

Hướng dẫn cài Google Site Verification

Để hiển thị các sản phẩm của bạn trên Google thông qua GMC, một điều cần thiết mà bạn phải làm đó là xác minh quyền sở hữu URL cho GMC của bạn. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết: Xác minh URL trang web Khi xác minh trang web, bạn xác nhận rằng bạn […]