Hướng dẫn cài Google Site Verification

Để hiển thị các sản phẩm của bạn trên Google thông qua GMC, một điều cần thiết mà bạn phải làm đó là xác minh quyền sở hữu URL cho GMC của bạn. Dưới đây là hướng dẫn chi tiết: Xác minh URL trang web Khi xác minh trang web, bạn xác nhận rằng bạn […]

Hướng dẫn cài Facebook Pixel ID

Bước 1: Truy cập vào store mà bạn muốn cài đặt Facebook Pixel ID, sau đó chọn “Preferences”. Bước 2: Kéo màn hình xuống phía dưới, điền mã ID tài khoản Facebook Pixel của bạn vào ô Facebook Pixel ID. Bước 3: Sau khi điền xong, trở lại đầu trang và nhấp chuột vào nút […]

Hướng dẫn cài Google Tag Manager

Bước 1: Truy cập vào store mà bạn muốn cài đặt Google Tag Manager, sau đó chọn “Preferences”. Bước 2: Kéo màn hình xuống phía dưới, điền mã ID tài khoản Google Tag Manager của bạn  (dạng GTZ-XXXX) vào ô Google Tag Manager. Bước 3: Sau khi điền xong, trở lại đầu trang và nhấp […]

Hướng dẫn cài Google Analytics

Bước 1: Truy cập vào store mà bạn muốn cài đặt tracking Google Analytics, sau đó chọn “Preferences”. Bước 2: Kéo màn hình xuống phía dưới, điền mã ID tài khoản Google Analytics của bạn (dạng GA-XXXX-Y) vào ô Google Analytics ID. Bước 3: Sau khi điền xong, trở lại đầu trang và nhấp chuột […]