How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn cập nhật thông tin IOSS cho đơn đi EU

IOSS được tạo ra nhằm mục đích tạo thuận lợi và đơn giản hóa việc kê khai và nộp thuế giá trị gia tăng (VAT) đối với hàng hóa được bán từ một quốc gia hoặc lãnh thổ ngoài liên minh Châu Âu (EU).

 Khi có mã số này, đơn hàng của bạn đi EU mới được thông quan vào thị trường này. Tùy vào mỗi quốc gia, tiền thanh toán VAT sẽ theo thuế suất VAT của quốc gia người nhận. 

 Để cập nhật thông tin IOSS cho các đơn hàng đi EU, bạn cần thực hiện khi tạo đơn hàng.

Tại phần IOSS bạn nhập mã IOSS hợp lệ (là chuỗi số nhiều nhất là 10 số), sau đó tích chọn: My IOSS code is valid and correct để đảm bảo tính chính xác thông tin mã mình đã nhập. 

Sau đó nhấn save để lưu lại thanh toán sau, hoặc có thể thanh toán ngay sau khi đã nhập đầy đủ thông tin khi tạo đơn hàng.

Lưu ý: Nếu bạn không cung cấp mã IOSS, bạn sẽ sử dụng mã của BurgerPrints và trả phí cho chúng tôi. Còn nếu bạn tự nhập IOSS, bạn sẽ phải chịu trách nhiệm về tính hợp lệ và chính xác của nó và không phải trả thêm phí IOSS cho chúng tôi.

Khi đã thanh toán đơn hàng, bạn sẽ không thể sửa hay cập nhật lại mã IOSS. Nếu muốn sửa bạn cần liên hệ ngay support BurgerPrints để được hỗ trợ.