Hướng dẫn tạo và đồng bộ sản phẩm từ BurgerPrints lên Woocommerce

Tạo và đồng bộ sản phẩm từ BurgerPints lên Woocommerce, chỉ có thể tạo từ Products trên hệ thống của BurgerPrints. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn chi tiết các bước để tạo và đồng bộ sản phẩm từ BurgerPrints lên Woocommerce, giúp bạn bán được sản phẩm trên cả hai nền tảng. Để […]

Hướng dẫn tạo đơn hàng bằng API

BurgerPrints có rất nhiều cách để tạo ra đơn hàng mới. Và tạo đơn bằng API cũng là một cách để tạo ra đơn hàng từ hệ thống phần mềm riêng mà seller sử dụng để lên đơn trên hệ thống của BurgerPrints. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lên […]

Hướng dẫn tạo Product trên BurgerPrints

Nếu bạn chưa biết cách tạo Product (campaign) trên BurgerPrints, hãy xem ngay hướng dẫn trong bài viết này. Bước 1: Để tạo được Product, bạn cần truy cập vào dashboard, sau đó nhấn chọn Products. Bước 2: Tại giao diện Product, nhấn chọn Create Product Bước 3: Trong giao diện Create Product, bạn có […]