Hướng dẫn tạo đơn hàng bằng API

BurgerPrints có rất nhiều cách để tạo ra đơn hàng mới. Và tạo đơn bằng API cũng là một cách để tạo ra đơn hàng từ hệ thống phần mềm riêng mà seller sử dụng để lên đơn trên hệ thống của BurgerPrints. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lên […]