How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn tạo API key

Tạo API key giúp store có thể kết nối với các hệ thống khác một cách dễ dàng và nhanh hơn. Có thể hiểu API key là để định danh store, mỗi store sẽ có một API key riêng. Mã API key còn cần khi lên đơn bằng API.

Để tạo API key bạn thực hiện các bước đơn giản như sau:

Bước 1: Truy cập vào Dashboard, chọn biểu tượng Setting.

Bước 2: Chọn API key.

Trong giao diện API key, nhấn chọn Create

Name: Điền tên bạn muốn đặt, sao cho dễ nhớ và tiện cho mục đích sử dụng

Website: Điền link store bán hàng của bạn vào. Sau đó nhấn Create.

Lúc này hệ thống sẽ sinh ra một API key, bạn sử dụng API key này để giao tiếp với các hệ thống khác được và lên đơn bằng API.