Hướng dẫn tạo đơn hàng bằng API

BurgerPrints có rất nhiều cách để tạo ra đơn hàng mới. Và tạo đơn bằng API cũng là một cách để tạo ra đơn hàng từ hệ thống phần mềm riêng mà seller sử dụng để lên đơn trên hệ thống của BurgerPrints. Trong bài viết này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách lên […]

Hướng dẫn tạo API key

Tạo API key giúp store có thể kết nối với các hệ thống khác một cách dễ dàng và nhanh hơn. Có thể hiểu API key là để định danh store, mỗi store sẽ có một API key riêng. Mã API key còn cần khi lên đơn bằng API. Để tạo API key bạn thực […]