How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn tạo mã giảm giá cho sản phẩm

Bước 1: Truy cập vào store mà bạn muốn tạo mã giảm giá cho sản phẩm, sau đó chọn “Promotion”. Sau đó nhấp chuột vào nút “Create Promotion” màu cam ở góc trên bên phải màn hình và chọn “Amount off products”.

Bước 2: Cài đặt các thông tin cho mã giảm giá: 

  • Phương thức sử dụng để nhận được ưu đãi (Method): Chọn cách thức sử dụng để khách hàng có thể nhận được ưu đãi.
    • Discount code: Với phương thức này, bạn sẽ phải tạo một đoạn mã code, mã này có thể được tạo tự động bằng cách nhấp chuột vào dòng chữ Generate Code hoặc nhập thông tin vào ô “Discount code” để tự tạo một mã. Để sử dụng ưu đãi, khách hàng sẽ phải nhập mã trong bước thanh toán đơn hàng. Hoặc người bán cũng có thể sử dụng một đường link có sẵn mã giảm giá bằng cách thêm đuôi ?pr=xxxxx (xxxxx là mã code mà bạn đã tạo) trong link sản phẩm/collection/store.
    • Automatic discount: Mã giảm giá sẽ được áp dụng tự động mà không cần nhập mã code ưu đãi.
  • Giá trị giảm (Value): Bạn có thể lựa chọn giảm giá theo % hoặc giảm một số tiền nhất định tại đây.
  • Sản phẩm áp dụng (Applies to): Chọn các collection hoặc sản phẩm cụ thể mà bạn muốn cài đặt giảm giá.
  • Điều kiện về đơn hàng tối thiểu để hưởng giảm giá (Minimum purchase requirements): Bạn có thể chọn áp dụng giảm giá trên tất cả các đơn hàng mà không cần điều kiện gì bằng cách chọn mục “No minimum requirements”. Nếu bạn muốn quy định điều kiện giá trị đơn hàng tối thiểu để được giảm giá, chọn mục “Minimum purchase amount ($)” và điền giá trị đơn hàng tối thiểu để được giảm giá. Nếu bạn muốn quy định điều kiện về số lượng item tối thiểu trong một đơn hàng để được giảm giá, chọn mục “Minimum quantity of items”.
  • Thời gian ưu đãi (Active date): Cài đặt thời gian ưu đãi giảm giá này có hiệu lực.  

Bước 3: Sau khi điền xong các thông tin, nhấp chuột vào nút “Save” màu cam ở góc trên bên phải của màn hình.

Tags: