How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn tạo đơn hàng dùng dịch vụ Design Support của BurgerPrints

Để tạo đơn hàng dùng dịch vụ Design Support, bạn có hai cách gồm tạo đơn trực tiếp bằng Add Custom product và tạo đơn qua CSV (để tạo đơn dùng dịch vụ Design Support qua CSV bạn cần liên hệ support để lấy file và nhận hỗ trợ tạo đơn).

Còn với dịch vụ Design Support trực tiếp trên hệ thống tại Add Custom Product bạn cần thực hiện như sau:

Bước 1: Tại giao diện Orders, chọn Create Order sau đó chọn Add Custom Product.

Trong giao diện Add custom product, bạn chọn Base, Location, Size như cách tạo đơn bình thường. Riêng phần Upload your design, bạn tích chọn Design support và tải lên mockup mình muốn làm. Sau đó nhấn Save để tạo đơn.

Bước 2: Lúc này bạn sẽ được đưa về giao diện Product, ở bước này bạn điền các thông tin của đơn hàng như cách tạo đơn. Sau đó nhấn Save.

Bước 3: Tiếp theo bạn sẽ trở lại giao diện Orders, tại đây sau khi bạn thanh toán đơn hàng (bao gồm cả phí lên design), đơn hàng sẽ được chuyển đến team Design để lên Design, sau khi làm xong, design sẽ được team tải lên hệ thống để tiến hành sản xuất.

Với những đơn hàng sau nếu có design giống design đã được làm bằng dịch vụ Design Support, bạn chỉ cần tạo đơn mà không phải trả thêm phí thiết kế design. 

Tags: