How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn sử dụng tính năng chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm

Để chỉnh sửa hàng loạt sản phẩm, bạn cần làm theo các bước sau đây.

Bước 1: Ấn chọn “Product” ở thanh điều hướng bên trái màn hình. Tại đây, danh sách các sản phẩm bạn đang có sẽ hiện ra. 

Bước 2: Bạn có thể chọn chỉnh sửa tất cả sản phẩm hoặc một số sản phẩm tuỳ theo yêu cầu bằng cách tích vào các ô vuông bên trái của danh sách sản phẩm

Bước 3: Ấn vào “More action” để lựa chọn thông tin cần thay đổi. Tại đây bạn có thể lựa chọn

  • Adds tag: Thêm thẻ
  • Remove tags: Loại bỏ thẻ 
  • Add store channels: Thêm cửa hàng 
  • Remove store channels: Bỏ ra khỏi cửa hàng
  • Add collections: Thêm vào bộ sưu tập
  • Remove from collections: Bỏ ra khỏi bộ sưu tập
  • Set as active: Bật trạng thái hoạt động
  • Set as draft: Trở thành bản nháp
  • Delete products: Xoá sản phẩm