How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn sử dụng domain riêng cho cửa hàng trực tuyến

Để sử dụng domain riêng cho cửa hàng trực tuyến, bạn cần làm theo các bước sau:

  • Bước 1:  Ở thanh điều hướng bên trái, ấn chọn cửa hàng mà bạn muốn sử dụng domain riêng, rồi ấn chọn nút “Preferences”
  • Bước 2: Ở mục Domain chọn “Complete now”.
  • Bước 3: Điền tên Domain bạn muốn để kiểm tra có khả dụng không, rồi thanh toán domain bằng cách ấn purchase
  • Bước 4: Tiếp tục điền thông tin ở phần “Register info”, sau khi hoàn thiện chọn nút “Register” màu cam bên dưới góc phải màn hình. 
  • Bước 5: BurgerPrints sẽ tiến hành active domain mà người bán đã đăng ký. Sau đó, bạn sẽ có thể xây dựng store trên domain này.