How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn nhận profit từ BurgerPrints

Để nhận lợi nhuận (Profit) từ BurgerPrints, hãy làm theo các bước sau: 

Bước 1: Truy cập vào mục Billing & Payment tại thanh điều hướng bên trái của màn hình, sau đó chọn mục Payment.

Bước 2: Tải xuống và điền biểu mẫu W-8 (đối với người bán ở tại các quốc gia bên ngoài Hoa Kỳ) hoặc biểu mẫu W-9 (đối với người bán ở Hoa Kỳ) theo hướng dẫn.

Bước 3: Sau khi hoàn thiện các biểu mẫu W-8 hoặc W-9, quay trở lại trang Payment để tải lên biểu mẫu phù hợp.

Bước 4: BurgerPrints sẽ tiến hành duyệt các biểu mẫu. Khi biểu mẫu W-8 hoặc W-9 của bạn được duyệt, nhấp chuột vào nút Withdraw Funds màu cam ở phía bên phải màn hình.

Tại đây sẽ xuất hiện một màn hình pop-up. Thông tin tài khoản rút tiền về sẽ là tài khoản mặc định mà bạn đã thiết lập để nhận thanh toán trong phần Payment Info.

Bạn chỉ cần điền số tiền mà bạn muốn rút về tài khoản của mình tại đây, sau đó nhấp chuột vào nút Submit màu cam. Lưu ý rằng bạn sẽ chỉ có thể thực hiện rút tối thiểu là $50 nên hãy đảm bảo thực hiện rút tiền khi số dư Available balance của bạn lớn hơn hoặc bằng $50.

Bước 5: Sau khi nhấp chuột vào nút Submit, hệ thống sẽ đồng thời gửi email cho bạn. Bạn cần xác nhận lại qua email đó để việc rút tiền của bạn thành công.

Sau khi rút tiền thành công, BurgerPrint sẽ chuyển tiền đến tài khoản nhận tiền của bạn. Thời gian chờ để số tiền hiển thị trên tài khoản nhận tiền của bạn có thể khác nhau tùy vào ngân hàng cung cấp tài khoản nhận tiền của bạn (thông thường khoảng từ 1-3 ngày làm việc.