How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn kiểm tra tình trạng tồn kho của sku/product

Kiểm tra tình trạng tồn kho sku/product giúp bạn đánh giá tình hình sản phẩm, hàng hóa và tình trạng thực tế của hàng tồn kho, để bạn có thể cân đối luân chuyển sản xuất ở các xưởng.

Để kiểm tra tình trạng tồn kho của sku/product, bạn truy cập vào Dashboard, chọn Orders.

Trên giao diện Orders, bạn sẽ nhìn thấy dòng chữ More actions được đặt bên dưới biểu tượng Create Order và biểu tượng Import.

Nhấn vào chữ More actions, hệ thống sẽ hiển thị các mục là: Download SKU, Check Our Stock, Fulfillment Policy. 

Lọc để tìm kiếm nhanh các thông tin bạn quan tâm

Nhấn chọn Check Our Stock  tất cả tên các Base + màu sắc + kích thước + SKU không còn hàng sẽ được hiển thị cho bạn thấy. Bạn có thể biết tình trạng tồn kho của sku/product bằng cách lọc theo color, theo size và tìm theo tên base.

Nhấn Export, chọn thông tin muốn tải về, chọn Export stock để tải về file excel Out of stock.

Lưu ý: Out Of Stock sẽ thay đổi thường xuyên theo giờ, theo ngày.

Tags: