How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn kết nối tài khoản Pingpong để nhận profit

Bước 1: Truy cập vào mục Setting tại thanh điều hướng bên trái của màn hình.

Bước 2: Chọn mục Payout Setting trên thanh điều hướng phía bên trái màn hình. Sau đó click vào dòng chữ Connect màu xanh ở bên dưới biểu tượng logo của PingPong. Lúc này, hệ thống của BurgerPrints sẽ điều hướng bạn sang tài khoản PingPong của bạn. Bạn cần phải đăng nhập vào tài khoản PingPong mà bạn muốn nhận profit từ BurgerPrints.

Bước 3: Sau khi đăng nhập xong, click Authorize để cho phép kết nối tài khoản PingPong của bạn với BurgerPrints. 

Quay lại trang Payout Setting, lúc này email đăng nhập tài khoản PingPong của bạn cũng sẽ hiển thị ngay bên dưới logo PingPong, click vào ô Primary để cài đặt tài khoản PingPong này là tài khoản mặc định để nhận profit từ BurgerPrints. 

Bước 4: Click nút “Save” màu cam ở góc trên cùng bên phải màn hình để kết thúc việc kết nối tài khoản PingPong để nhận Profit từ BurgerPrints. 

Lưu ý: Bạn cũng có thể thực hiện kết nối tài khoản PingPong để nhận profit từ BurgerPrints khi Edit Payment Info bằng cách trruy cập vào mục Billing & Payment tại thanh điều hướng bên trái của màn hình, sau đó chọn mục Payment. Tại đây, hãy nhấp chuột vào chữ “Edit Payment Info”. Tiếp theo các bước 2, 3, 4 như trên để hoàn thiện quá trình kết nối.