How Can We Help?
Categories

Xác minh địa chỉ với đơn hàng US

Việc xác minh địa chỉ với đơn hàng đi US trên hệ thống của BurgerPrints là cơ chế hoàn toàn tự động. Vì vậy, nếu sai địa chỉ giao hàng, support BurgerPrints sẽ chủ động liên hệ với người dùng để xác minh lại địa chỉ cho các đơn hàng đi US. Khi bạn cung cấp đầy đủ thông tin bổ sung cho support, đơn hàng sẽ được update lại địa chỉ và tiếp tục được đưa đi fulfill. Bạn có thể liên hệ với support BurgerPrints bằng nhiều cách Tại đây.