How Can We Help?
Categories

Tổng quan BurgerPrints payment

Khi một khách hàng đặt hàng tại cửa hàng trực tuyến của bạn trên BurgerPrints platform, họ sẽ thanh toán giá bán lẻ mà bạn đã cài đặt, bao gồm chi phí sản xuất, phí vận chuyển, phí sử dụng cổng thanh toán, phí giao dịch và lợi nhuận của bạn. Sau đó, đơn đặt hàng được tự động fulfill với hệ thống các xưởng sản xuất của BurgerPrints fulfillment. Sau khi BurgerPrints trừ đi các chi phí thanh toán và chi phí fulfillment (base cost, phí ship), bạn sẽ nhận được phần lợi nhuận của mình trên các đơn hàng.

BurgerPrints Billing & Payment gồm 2 phần chính là Billing và Payment: 

BurgerPrints Billing là nơi tổng hợp các hóa đơn mà người bán cần thanh toán khi sử dụng dịch vụ của BurgerPrints. Thông thường sẽ là các hóa đơn của các gói Plan theo tháng, chi phí sử dụng domain theo năm. Người bán có trách nhiệm phải thanh toán các hóa đơn này đúng hạn để không ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ. 

BurgerPrints payment là nơi tổng hợp các thông tin về lợi nhuận của bạn thu được từ các đơn hàng, bạn cũng có thể làm các thủ tục rút tiền lợi nhuận về tài khoản của mình tại đây.

  • Tải lên các biểu mẫu yêu cầu (W-8, W-9) để rút tiền về tài khoản của bạn.
  • Account Balance: Số dư lợi nhuận của bạn.
    • Pending profit: BurgerPrints cho phép khách hàng mua hàng có thể hủy đơn hàng sau 24 giờ kể từ khi khách hàng đặt hàng thành công. Vì thế sau khi khách hàng thanh toán xong, số dư profit của bạn sẽ được cộng vào phần này. Số dư này sẽ được chuyển vào Available balance sau thời gian chờ hoặc giảm đi nếu khách hàng yêu cầu hủy đơn hàng. 
    • Available balance: Số dư lợi nhuận từ các đơn hàng thành công chưa được rút về tài khoản của người bán.
    • All time profit: tổng số lợi nhuận của người bán. 
  • Chi tiết lợi nhuận từ các đơn hàng: chi tiết về thời gian, chi tiết và số tiền lợi nhuận của mỗi đơn hàng.