How Can We Help?
Categories

Sẽ có vấn đề gì khi tôi tạo nhiều ưu đãi cùng lúc?

Mỗi đơn hàng chỉ có thể áp dụng một ưu đãi trên SmartSell. Nếu người bán tạo nhiều hơn một ưu đãi SmartSell trên cửa hàng trực tuyến thì những ưu đãi đó sẽ được áp dụng theo thứ tự như sau:

STTLoại ưu đãiMức độ ưu tiên
1BundleCao
2Quantity discountTrung bình
3Suggest productThấp

*Lưu ý:

  • Khi áp dụng một ưu đãi SmartSell, nếu khách hàng nhập mã khuyến mãi (Promotion code) và ấn “Apply” (xác nhận) để sử dụng thì hệ thống sẽ thay thế ưu dãi SmartSell bằng promotion code. Trong trường hợp mã code không hợp lệ thì mã khuyến mãi sẽ không được áp dụng và hệ thống giữ nguyên ưu đãi SmartSell.
  • Khi sử dụng mã khuyến mãi hợp lệ để thanh toán đơn hàng, khách hàng không thể quay lại các ưu đãi SmartSell, nếu khách hàng muốn áp dụng các ưu đãi SmartSell, người bán vui lòng hướng dẫn khách hàng tạo đơn hàng mới.
  • Mã khuyến mãi được xác nhận sẽ thay thế ưu đãi SmartSell.
  • Mã khuyến mại tự động sẽ được áp dụng đồng thời với ưu đãi SmartSell.