How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn kiểm tra trạng thái đơn hàng

Bạn có thể kiểm tra trạng thái đơn hàng tại giao diện Orders trên Dashboard bằng cách nhấn chọn Orders >> All orders.

Tại đây bạn sẽ nhìn thấy các trạng thái của đơn hàng mình đã tạo:

All: Tất cả các đơn hàng được tạo.

Incompleted: Đơn hàng được tạo trên hệ thống nhưng chưa đầy đủ thông tin, bị lỗi, người dùng bổ sung thông tin trước khi thanh toán.

Authorized: Là trạng thái những đơn hàng được khách hàng mua trên store và sử dụng cổng thanh toán của seller, seller phải trả chi phí sản xuất cho BurgerPrints.

Unpaid: Các đơn hàng chưa thanh toán đang đợi để người bán thanh toán. Người bán có thể lựa chọn thanh toán tất cả các đơn hoặc thanh toán từng đơn lẻ.

Paid: Các đơn hàng đã thanh toán thành công.

Processed: Các đơn hàng đang được sản xuất.

Shipped: Các đơn hàng đã được ship đi.

Cancelled: Các đơn hàng được seller refund thành công. Người dùng có thể hủy các đơn hàng đã tạo khi chưa thanh toán, nếu đã thanh toán chỉ có 2 giờ để hủy đơn mà không mất phí. Nếu đơn đã đưa vào sản xuất, muốn hủy cần liên hệ support để được hỗ trợ, lúc này có thể bạn sẽ bị mất phí hoặc không mất phí.

Chú ý: Ngoài ra, bạn sẽ nhìn thấy ở phần Fulfillment có các thông báo là: Unfulfilled, Scheduled, Fulfilled.

Unfulfilled: là những đơn hàng chưa được sản xuất.

Scheduled: là những đơn hàng đang tiến hành sản xuất.

Fulfilled: là những đơn hàng đã sản xuất.

Các thông báo này giúp bạn biết được trạng thái đơn hàng của mình sau khi thanh toán đang ở giai đoạn nào.