How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn xóa một ưu đãi

Để xoá một ưu đãi sẵn có, bạn cần làm theo các bước như sau:

  • Bước 1: Chọn nút “Upsell & cross sell” ở phía bên phải màn hình. Tại đây sẽ hiện ra danh sách những ưu đãi bạn đã tạo. 
  • Bước 2: Tại ưu đãi mà bạn muốn xoá, chọn biểu tượng .
  • Bước 3: Ấn “Confirm” để xác nhận xoá ưu đãi.