How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn tạo mới một ưu đãi

Để tạo một ưu đãi mới, bạn cần làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Truy cập vào ứng dụng SmartSell bằng cách chọn “Apps” ở thanh điều hướng bên trái màn hình, rồi chọn app “SmartSell”
  • Bước 2: Chọn nút màu cam “Create new”, ở phía trên bên phải màn hình. Lúc này, một danh sách các ưu đãi sẽ hiện ra.

Bước 3: Chọn trong danh sách loại ưu đãi mà bạn muốn tạo mới và bắt đầu thiết lập.