How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn tạo các gợi ý bán với tính năng Widgets (Product recommendations, In cart recommendations, and Post purchase recommendation)

Product recommendations, In cart recommendations, và Post purchase recommendation là chương trình khuyến mại gợi ý danh sách các mặt hàng mà khách hàng có thể quan tâm hoặc muốn mua thêm. Danh sách gợi ý sản phẩm theo cài đặt của người bán hiển thị trên 3 trang: product page (trang sản phẩm), cart page (trang giỏ hàng) và thank you page (trang cảm ơn).

Để tạo các gợi ý bán với tính năng Widgets, bạn cần làm theo các bước sau:

 • Bước 1: Trong app SmartSell, ấn chọn nút “Create new”, lúc này danh sách các ưu đãi sẽ hiện ra, tiếp tục chọn “Product recommendations/ In cart recommendations/ Post purchase recommendation”.Trong đó:
 • Chọn Product recommendations nếu bạn muốn ưu đãi xuất hiện trong product page (trang sản phẩm).
 • Chọn  In cart recommendations nếu bạn muốn ưu đãi xuất hiện trong cart page (trang giỏ hàng).
 • Chọn Post purchase recommendation nếu bạn muốn ưu đãi xuất hiện trong thank you page (trang cảm ơn).
 • Bước 2: Chọn cửa hàng mà bạn muốn áp dụng ưu đãi
 • Bước 3: Lựa chọn vị trí xuất hiện ưu đãi, bạn có thể thay đổi vị trí tại đây, có 3 lựa chọn là Product page (trang sản phẩm), Cart page (trang giỏ hàng) và Thank you page (trang cảm ơn). 
 • Bước 4: Điền tiêu đề cho ưu đãi.
 • Bước 5: Lựa chọn nguồn sản phẩm “Product source”, cùng bộ sưu tập hoặc cùng tag (Same tags, Same collection).
 • Bước 6: Thiết lập hiển thị cho ưu đãi, trong đó “Max product per row” là số lượng tối đa sản phẩm theo hàng, “Limit product” là giới hạn sản phẩm xuất hiện trong ưu đãi
 • Bước 7: Ấn chọn “Use in slideshow” nếu bạn muốn ưu đãi hiển thị dưới dạng trình chiếu. Bỏ qua bước này nếu không muốn.
 • Bước 8: Ấn “Save” để lưu và kích hoạt ưu đãi. Hoặc chọn “Cancel” để huỷ ưu đãi vừa tạo.