How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn sử dụng tính năng Suggest Product

Suggest products là chương trình gợi ý sản phẩm cần mua với các sản phẩm có trong giỏ hàng, hiển thị ở trang giỏ hàng. Khi đơn hàng chưa áp dụng chiết khấu theo số lượng và khuyến mãi theo gói thì sẽ hiển thị gợi ý và chỉ hiển thị 1 mặt hàng gợi ý cho sản phẩm.

Để tạo ưu đãi Suggest products, bạn cần làm theo các bước sau:

  • Bước 1: Trong app SmartSell, ấn chọn nút “Create new”, lúc này danh sách các ưu đãi sẽ hiện ra, tiếp tục chọn “Suggest products”
  • Bước 2: Chọn cửa hàng mà bạn muốn áp dụng ưu đãi
  • Bước 3: Điền tiêu đề cho ưu đãi.
  • Bước 4: Lựa chọn nguồn sản phẩm “Product source”, cùng bộ sưu tập hoặc cùng tag (Same tags, Same collection).
  • Bước 5: Nhập giá trị cho ưu đãi, quy tắc tính ưu đãi theo % hoặc $.
  • Bước 6: Ấn “Save” để lưu và kích hoạt ưu đãi. Hoặc chọn “Cancel” để huỷ ưu đãi vừa tạo.