How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn đồng bộ đơn hàng từ Shopify sang BurgerPrints

Đồng bộ đơn hàng từ Shopify sang BurgerPrints sẽ giúp đơn hàng tự động được chuyển về fulfill tại BurgerPrints. 

Để đồng bộ đơn hàng Shopify sang BurgerPrints bạn phải kết nối store Shopify vào BurgerPrints, khi đã kết nối store, mỗi khi có đơn hàng trên Shopify nó sẽ auto đẩy đơn về hệ thống của BurgerPrint sau 1 tiếng. Ngoài ra, bạn có thể đẩy đơn thủ công cho các đơn hàng theo hướng dẫn dưới đây:

Bước 1: Truy cập vào https://admin.shopify.com/ chọn store của bạn.

Bước 2: Trên giao diện Store shopify của bạn, tìm chọn Orders. Ở Orders bạn sẽ nhìn thấy tất cả các đơn hàng. 

Bước 3: Tích chọn các đơn hàng bạn muốn đồng bộ về BurgerPrints. Lúc này sẽ có một thanh công cụ hiện ra, bạn chọn vào biểu tượng Tìm chọn phần Apps: click chọn: Resync to BurgerPrints.

Đơn hàng bạn vừa đồng bộ sẽ xuất hiện tại giao diện Orders trên Dash của Burgerpints. Bạn có thể chỉnh sửa lại đơn hàng, thanh toán đơn hàng để đơn hàng được sản xuất và ship cho khách từ hệ thống của BurgerPrints.

Tags: