How Can We Help?
Categories

Hướng dẫn chỉnh sửa trang chủ cửa hàng trực tuyến

Có hai phần chính để chỉnh sửa trang chủ của cửa hàng trực tuyến là phần hiển thị (Themes) và các thông tin SEO.

Đầu tiên để chỉnh sửa phần hiển thị, bạn cần làm theo các bước sau:

Bước 1: Ở thanh điều hướng bên trái, ấn chọn cửa hàng mà bạn muốn thêm trang mới, rồi ấn chọn nút “Theme”

Bước 2: Ấn chọn “Custom theme” để bắt đầu chỉnh sửa hiển thị trang chủ

Bước 3: Bắt đầu chỉnh sửa hiện thị của trang chủ theo mong muốn, trong đó:

 • HEADER:
  • Announcement Bar: Thanh thông báo hiển thị ngay đầu trang chủ. Bạn có thể ẩn hiện phần này bằng cách ấn vào biểu tượng bên cạnh nút “Announcement Bar”.
  • Header Bar: Tại mục này, bạn có thể chỉnh sửa Logo, Navigation (Thanh điều hướng), Layout (Bố cục), Logo position (Vị trí logo) và lựa chọn Full width (Chiều rộng đầy đủ) , Fix header when scrolling (Phần header luôn hiển thị phía trên khi kéo xuống).
 • MAIN CONTENT: Ở mục này, bạn có thể ẩn hiện các phần mà bạn không muốn bằng cách ấn vào biểu tượng , hoặc thay đổi vị trí các phần bằng cách ấn giữ vào biểu tượngvà kéo đến vị trí bạn mong muốn. Bạn cũng có thể thêm phần mới bằng cách ấn vào “+ Add section
  • Primary banner
  • Collection
  • Shop By Category
  • Best Selling
  • Secondary banner
  • Shop By Occasion
  • Promotion box
 • FOOTER CONTENT: Ở mục này bạn có thể chỉnh sửa các nội dụng Get help, Company, Information, Newsletter, Copyright, Payment Icon. Bạn cũng có thể ẩn hiện các phần không cần thiết bằng cách ấn vào biểu tượng .
 • Theme Setting: Trong phần này bạn có thể chỉnh sửa:
  • Typography: phông chữ, kích cỡ
  • Color: màu sắc primary, và của text
  • Favicon
  • Additional Style
  • Advance settings

Bước 4: Sau khi chỉnh sửa xong, ấn “Save” để lưu lại những thông tin đã chỉnh sửa. Hoặc ấn “Close” để thoát mà không lưu.

Còn để chỉnh sửa các thông tin SEO trên trang chủ, bạn cần làm theo các bước như sau:

Bước 1: Ở thanh điều hướng bên trái, ấn chọn cửa hàng mà bạn muốn thêm trang mới, rồi ấn chọn nút “Preferences”.

Bước 2: Bắt đầu chỉnh sửa thông tin. Ở phần này, bạn có thể tuỷ chỉnh các nội dung sau:

 • Domain: Tên miền
 • Store name: Tên cửa hàng
 • Title & meta description: Mô tả về cửa hàng hiển thị trên các công cụ tìm kiếm
 • Scripts in Header: Mô tả xuất hiện ngay phía đầu của cửa hàng
 • Social image: Hình hiển thị trên các trang mạng xã hội
 • Và cài đặt Google Analytics ID, Google Tag Manager, Facebook Pixel ID…

Bước 3:  Sau khi hoàn thiện, ấn “Save” để lưu lại những thông tin đã chỉnh sửa.