Monthly Archives: March 2023

Các quy chuẩn về design trên BurgerPrints

Các thiết kế đạt tiêu chuẩn sẽ giúp cho chất lượng in ấn tốt nhất. Vì thế hãy lưu ý các quy chuẩn về file thiết kế khi bán và fulfill tại BurgerPrints: Với các sản phẩm in 2D (Printed Apparel): Lưu ý: Với các sản phẩm in 3D (All over prints): Với các sản […]